сряда, 3 декември 2008 г.

Диалектика на войната

Целта на воденето на война е победата. Победа, но не всяка цена.  Воденето на битка с нечестни средства, т.е използването на лъжа, лицемерие и подлост, предопределя загуба, защото войната има смисъл единствено когато се води за отвоюване на собственото достойнство.  А човешкото достойнството се състои в откритостта - към себе си, към другия, към истината. Няма задоволство от победата и спокойно приемане на загубата, ако битката е водена недостойно. Достойната загуба е победа на духа.

Няма коментари: